MGB Cylinder Head Cross Reference

 

Engine Intro Head Casting Air Intake
Series No. Dates Market Part # Number Injection Valve Dia.
18G May-62 ALL 48G318 12H1326 NO 1.562
18GA Feb-64 ALL 48G318 12H1326 NO 1.562
18GB Oct-64 ALL 48G318 12H1326 NO 1.562
18GD Nov-67 NOT NA 48G318 12H1326 NO 1.562
18GF Oct-67 USA 48G538 12H2389 YES 1.562
18GG Oct-68 NOT NA 48G318 12H1326 NO 1.562
18GH Oct-68 NA 48G538 12H2389 YES 1.562
18GH Oct-69 NA 48G538 12H2389 YES 1.562
18GJ Oct-69 CA 48G538 12H2389 YES 1.562
18GK Aug-70 NA 48G538 12H2389 YES 1.562
18V 581-F-H Aug-71 HOME 12H2708 12H2709 NO 1.625
18V 581-Y-H/L Aug-71 EXPORT 12H2708 12H2709 NO 1.625
18V 582-F-H Aug-71 HOME 12H2708 12H2709 NO 1.625
18V 582-Y-H/L Aug-71 EXPORT 12H2708 12H2709 NO 1.625
18V 583-F-H Aug-71 HOME 12H2708 12H2709 NO 1.625
18V 583-Y-H Aug-71 EXPORT 12H2708 12H2709 NO 1.625
18V 584-Z-L Aug-71 NA 48G644 YES 1.625
18V 585-Z-L Aug-71 NA 48G644 YES 1.625
18V 672-Z-L Aug-72 NA 48G644 YES 1.625
18V 673-Z-L Aug-72 NA 48G644 YES 1.625
18V 779-F-H Nov-73 NOT NA 12H2708 12H2709 NO 1.625
18V 780-F-H Nov-73 NOT NA 12H2708 12H2709 NO 1.625
18V 797-AE-L Dec-74 NA BHM1062 CAM1106 YES 1.562
18V 798-AE-L Dec-74 NA BHM1062 CAM1106 YES 1.562
18V 801-AE-L Jul-75 USA BHM1062 CAM1106 YES 1.562
18V 802-AE-L Jul-75 USA BHM1062 CAM1106 YES 1.562
18V 836-Z-L Sep-74 NA 48G644 YES 1.625
18V 837-Z-L Sep-74 NA 48G644 YES 1.625
18V 846-F-H Sep-74 NOT NA 12H4735 NO 1.562
18V 847-F-H Sep-74 NOT NA 12H4735 NO 1.562
18V 846-F-H Jun-76 NOT NA 12H4735 NO 1.562
18V 847-F-H Jun-76 NOT NA 12H4735 NO 1.562
18V 883-AE-L Jun-76 FED BHM1062 CAM1106 YES 1.562
18V 884-AE-L Jun-76 FED BHM1062 CAM1106 YES 1.562
18V 890-AE-L Jun-76 CA & JAP BHM1062 CAM1106 YES 1.562
18V 891-AE-L Jun-76 CA & JAP BHM1062 CAM1106 YES 1.562
18V 892-AE-L Aug-76 CANADA BHM1062 CAM1106 YES 1.562
18V 893-AE-L Aug-76 CANADA BHM1062 CAM1106 YES 1.562

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *