Bytte luftfilter och nålar på GT’n

Efter som jag har ett annat avgasrör och K&N filter så provade jag att byta nålar (ner två steg i dimension).

Nya K&N filter

Först balanserade jag förgasarna med en luftflödesmätare.

Luftflödesmätare

Kolla varvtal

Sedan provade jag att ställa bränsleblandningen med en ”Colortune”, det är ett glaständstift så att man kan se färgen på förbränningen.

Gul färg = fetblandning
Blå färg = mager blandning

Tricket är att ställa in förgasaren på ungefär samma vis som man förr i tiden stälde in en fotogenlampa, dvs. en gul låga med lite blått inslag.

Genom att kolla i olika tändstiftshål så kan man läsa av respektive förgasare.
Men det var inte lätt att se skilnad, det är lättare nu när man ser fotografierna där ser man ju skilnaden i färg.

Jag provade även det gamla hederliga sättet med lyftpinnen och det var enklare.